- CLUMBERINSPANIELI -
Tietopaketti rodusta.

Kuva: F. Wheatlyn maalaus vuodelta 1788 jossa esiintyy Newcastlen herttua useiden "lemon white"-väristen koirien kanssa, jotka muistuttavat nykyistä clumberia.

HISTORIA

Pitkään ajateltiin, että ensimmäinen Nottinghamshiren Clumber Parkin mukaan nimensä saanut clumberinspanielia muistuttava koira olisi ollut peräisin ranskalaisen aristrokaatin, Noaillesin herttuan kennelistä. Kuitenkin tutkimukset ovat osoittaneet että tälle teorialle ei löydy todisteita ja nykyisin clumberinspanielia pidetään Englannissa syntyneenä rotuna.
On yleisesti tiedossa, että nämä koirat liittyvät läheisesti hallitsijasukuihin, kuten esimerkiksi prinssi Albertiin ja kuningas Edward VII:een.

Kuningas Yrjö V piti clumberinspanieleitaan Sandringhamissa, jossa kuninkaan nimissä jalostettiin monia työ- ja näyttelylinjan valioita. Parhaiten näistä muistetaan ehkä Sandringham Spark.

Toisen maailmansodan jälkeisenä aikana, 1960-luvulle saakka, clumberinspanielin suosio laski ja sinä aikana rodun piirteiden säilyttäminen oli vain muutaman omistautuneen kasvattajan käsissä.Suomeen ensimmäinen clumberinspanieli, Frastan Eve tuotiin vuonna 1969. Sen omisti Matti Sahravuo. Kaiken kaikkiaan Suomessa on rekisteröity yli 300 clumberinspanielia.

Nykyään on huomattavissa tasaista elpymistä kiinnostuksessa rotua kohtaan, etenkin näyttely- ja metsästysharrastajien keskuudessa sekä muiden jotka etsivät todellisen uskollista kumppania huumorintajulla ja suurella luonteella varustettuna.
KÄYTTÄYTYMINEN JA LUONNE

Clumberinspanieli on spanieliroduista raskain ja eroaa ulkonäöltään sekä luonteeltaan jonkun verran muista "serkuistaan". Pohjimmiltaan se on kuitenkin tyypillinen spanieli- iloinen, positiivinen, helposti motivoitavissa, tottelevainen ja älykäs. Monesti clumberia luonnehditaan flegmaattiseksi, joka ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Lapset ja clumberinspanieli tulevat lähes poikkeuksetta hyvin toimeen keskenään. Sellaista clumberia ei ole syntynytkään joka ei keksisi joskus kepposia. Clumberiharrastaja arvostaa koirassaan itsepäisyyttä ja sen omanarvontuntoa, mutta koskaan sen kanssa ei tule olemaan tylsää.


Clumberinspanieli kypsyy hitaasti keholtaan että mieleltään. Se on raskasrakenteinen, jonka vuoksi se tarvitsee oikeanlaisen ruokavalion sekä erityisesti nuorena paljon liikuntaa.

Clumberinspanielin turkki vaatii jonkun verran työtä, mutta perus "arkitrimmi" hoituu helposti ilman suurimpia ongelmia. Avainsana on turkin hoidon säännöllisyys!

Clumberinspanieli on jalostettu metsästykseen. Se on ylösajava lintukoira, joka työskentelee äänettömästi ja sen hajuaisti on erittäin tarkka. Se pystyy työskentelemään vaikeassakin maastossa ja sille on ominaista niin kutsuttu "rullaava" liikehdintä metsästäessä. Näyttelyissä clumberinspanielit ovat katseitten vangitsija, hurmaavalla valkoisella turkilla ja mahtavalla rakenteellaan.

ROTUMÄÄRITELMÄ

Clumberinspanieli (CLUMBERINSPANIEL)

 • Ryhmä: 8
 • FCI:n numero: 109 
 • Hyväksytty: FCI 12.01.2011 Kennelliitto 22.9.2011 
 • Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry
 • Alkuperämaa: Iso-Britannia 

Pohjoismainen Kennelunioni 

 • Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Islands
 • Norsk Kennel Klub
 • Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben Svenska Kennelklubben

 KÄYTTÖTARKOITUS:

 • Ylösajava koira.
 • FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 8 noutajat, ylösajavat koirat ja vesikoirat, alaryhmä 2 ylösajavat koirat Käyttökoetulos vaaditaan. 

LYHYT HISTORIAOSUUS: 
Clumberinspanielin esi-isien uskotaan tulleen alun perin Ranskasta yli 200 vuotta sitten. Iso-Britanniaan rodun toi Newcastlen herttua, joka kasvatti niitä sukutilallaan Clumber Parkissa, Nottinghamshiressa. Clumberin- spanieli on hyvin raskastekoinen koira, jonka työskentely on verkkaisempaa kuin muiden spanieleiden. 1950-luvulta lähtien rodun on annettu muuttua yhä raskaammaksi, ja vaikka urosten enimmäispaino on tällä hetkellä 36 kg, myös vieläkin kookkaampia koiria on. Rodun harrastajien on kuitenkin huolehdittava siitä, ettei koiran suuri koko aiheuta heikkoutta sen takaosassa. 


YLEISVAIKUTELMA: 

Tasapainoinen, vankkaluustoinen ja toiminnanhaluinen koira, jolla on mietteliäs ilme. Kokonaisuus ilmentää vahvuutta. Clumberinspanielin tulee olla kiinteä ja hyväkuntoinen, kykenevä työskentelemään maastossa koko päivän. 

KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE:

Tyyni, lempeä, erittäin älykäs koira, joka työskentelee määrätietoisesti ja äänettömästi. Erinomainen hajuaisti. Vakaa, luotet- tava, ystävällinen ja omanarvontuntoinen; pidättyväisempi kuin muut spanielit; ei taipumusta aggressiivisuuteen. 

PÄÄ:

 • Kookas, neliömäinen, keskipitkä; pää ja kallo eivät ole liioitellut
 • Kallo: Yläosastaan leveä, niskakyhmy on selvä ja kulmakaaret voimakkaat. Otsapenger: Syvä
 • Kuono: Neliömäinen.
 • Huulet: Hyvin kehittyneet, ylähuulet hieman riippuvat.
 • Leuat / hampaat: Leuat ovat vahvat. Säännöllinen, täydellinen ja täysihampainen leikkaava purenta, ts. alaleuan etuhampaat koskettavat tiiviisti yläleuan etuhampai- den takapintaa. Hampaat ovat suorassa kulmassa leukoihin nähden.
 • Silmät: Kirkkaat, tumman meripihkanväriset. Ulkonevat, vaaleat silmät ovat vaka- va virhe. Hieman sidekalvoa voi näkyä, mutta ei liiallisesti. Silmien tulee näyttää terveiltä.
 • Korvat: Suuret, viininlehden muotoiset, riippuvat ja hieman eteenpäin suuntautu- neet. Korvien karvapeite on suoraa, hapsut eivät saa ulottua korvalehden reunan yli.

KAULA:

 • Kohtuullisen pitkä, paksu ja voimakas.
 • RUNKO: Pitkä, lihaksikas ja vahva.
 • Selkä: Suora, leveä ja pitkä.
 • Lanne: Lihaksikas.
 • Rintakehä: Syvä ja pitkä; kylkiluut ovat hyvin kaareutuvat. 

ALALINJA JA VATSA: 

 • Syvät kupeet. 

HÄNTÄ:

Aiemmin yleensä typistetty. (Huom. Suomessa typistyskielto.) Typistetty: Alas kiinnittynyt ja asennoltaan selkälinjan tasolla, hapsuinen. Typistämätön: Alas kiinnittynyt ja asennoltaan selkälinjan tasolla, hapsuinen. 

RAAJAT 

Eturaajat:

 • Lavat: Vahvat, viistot ja lihaksikkaat.
 • Kyynärvarret: Lyhyet, suorat, vahvaluustoiset ja voimakkaat.
 • Etukäpälät: Suuret, pyöreät ja karvoittuneet.


Takaraajat:

 • Yleisvaikutelma: Takaosa ovat erittäin vahva ja hyvin kehittynyt. 
 • Polvet: Hyvin kulmautuneet ja suoraan eteenpäin suuntautuvat. 
 • Kintereet: Matalat.
 • Takakäpälät: Suuret, pyöreät ja karvoittuneet. 

LIIKKEET: 

Pitkän rungon ja lyhyiden raajojen vuoksi liikkeet ovat rullaavat. Liikkeet ovat edestä ja takaa katsottuna suorat ja vaivattoman tehokkaat. 


KARVAPEITE 

Karva: Runsasta, pinnanmyötäistä, silkkistä ja suoraa. Raajat ja rinta ovat run- sashapsuiset.
Väri: Runko mieluiten yksivärinen valkoinen. Siinä voi olla pieniä sitruunankeltai- sia merkkejä, oranssinväriset voidaan sallia. Päässä vähäiset merkit, kuono täpli- käs.
PAINO:ihannepaino: Urokset 29,5-34 kg, nartut 25-29,5 kg. 


VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suh- teutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvoin- tiin sekä kykyyn toimia perinteisessä käyttötarkoituksessa. 


HYLKÄÄVÄT VIRHEET:

 • Vihaisuus tai liiallinen arkuus
 • Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
  HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin. 
 • Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan rodunomaisia koiria


PEVISA

Pentueen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto ja kyynärkuvauslausunto sekä astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto.

Rekisteröinnin raja-arvot ovat lonkkaniveldysplasian aste D ja kyynärniveldysplasian aste 2.
Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 24 kk vanhempi.


​Lonkkakuvaustuloksen D saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa ja kyynärkuvaustuloksen 2 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 tai 1 saaneen koiran kanssa.


Perinnöllistä kataraktaa sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.
Diagnoosi "muu vähämerkityksellinen kaihi" ei kuitenkaan sulje koiraa jalostuksesta.


Lisäksi koiralla pitää astutushetkellä olla Kennelliiton
​hyväksymä PDP1-testaustulos.


Kahta PDP1-kantajaa ei saa parittaa keskenään.


PDP1-testaustulosta koskeva vaatimus tulee kuitenkin voimaan vasta, kun Kennelliitolla on valmiudet sen toteuttamiseen.


Ohjelma on voimassa 1.1.2017 - 31.12.2017. 


JALOSTUSTUKSEN TAVOITEOHJELMA
Päivityksen alla....